ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ 

 

https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2019/09/ประกาศผลสอบล่าสุด.pdf

 

ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1-3 มารายงานตัวในวันที่ 19 กันยายน 2562  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นทอง ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

**หากท่านไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานขาย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานขาย ให้ผู้สอบคัดเลือกที่ผ่านในลำดับที่ 1-15 มารายงานตัวเพื่อรับฟังเงื่อนไขการจ้าง ณ ห้องแก่นทอง ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.

หากท่านไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์