ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเภสัชกร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก24สค.63