ประกาศแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5-6 ก.ค.64 โดยเปิดฉีดในวันที่ 7-9 ก.ค.64 แทน และเปิดลงทะเบียนเพิ่มหน้างาน ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง

ประกาศแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2564 โดยจะให้บริการในวันที่ 7 – 8 – 9 กรกฎาคม 2564
สามารถตรวจข้อมูลการนัดหมายได้ที่ไลน์โรงพยาบาลขอนแก่น หรือ หมอพร้อม
และสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ที่ไม่เคยลงทะเบียนจองวัคซีน สามารถติดต่อขอลงทะเบียนรับการฉีดได้ที่หน้างาน วันละ 500 ราย วันที่ 7 – 8 – 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.