ประกาศ!! ผู้ที่เดินทางไปตลาดในเขตพื้นที่บางแค ให้เฝ้าระวังสังเกตการ 14 วัน

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]