ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2019/12/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ประกอบกา.pdf