ประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 ATK ขึ้น 2 ขีด ติดต่อรับยาได้ที่ศูนย์แพทย์ เครือข่าย รพ.ขอนแก่น หรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (เจอ แจก จบ) โรงพยาบาลขอนแก่น
งดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
ประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 ATK ขึ้น 2 ขีด
ติดต่อรับยา ได้ที่ศูนย์แพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน
หมายเหตุ
*ผู้ที่ตรวจที่ศูนย์ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น (โดมขาว หน้าอาคาร 298 เตียง) หากผลตรวจเป็นบวก สามารถรับยาได้ที่ศูนย์ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น
**ผู้ที่รับยาที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ( เจอ แจก จบ) โรงพยาบาลขอนแก่น ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หากประสงค์ขอใบรับรองแพทย์ให้ติดต่อรับได้หลังรับประทานยาครบ 7-10 วัน ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพฯ โทร. 043-009900 ต่อ 1197 ในวันและเวลาราชการ