ประชาชนในเขต อ.เมืองขอนแก่น ผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 ATK ขึ้น 2 ขีด ติดต่อรับยา ได้ที่ศูนย์แพทย์ เครือข่าย รพ.ขอนแก่น

ประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 ATK ขึ้น 2 ขีด
ติดต่อรับยา ได้ที่ศูนย์แพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน