ประชาสัมพันธ์งานทอดผ้าป่าฯ ในที่ประชุม Cup Board

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน นำเสนอวาระเรื่องงานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลขอนแก่น (CUP BOARD) คณะกรรมการ คปสอ. ครั้งที่ 11/2562 คณะกรรมการคลินิกหมอครอบครัวฯ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (DHB) ณ ห้องประชุมคลินิกหมอครอบครัวบ้านหนองกุง