ทีมผู้บริหารศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายวิจัยทางคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมปรึกษาประเด็นความร่วมมือการทำวิจัยทางคลินิก

เมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.ดร.ธรรมสรณ์ จีรอำพรวัฒน์ ประธานกรรมการวิจัยทางคลินิก ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และอาจารย์นายแพทย์สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ ในการประชุมปรึกษาประเด็นความร่วมมือการทำวิจัยทางคลินิก และพัฒนาศูนย์วิจัยทางคลินิกให้มีมาตรฐาน และศักยภาพเป็นที่ยอมรับ เพื่อรองรับการทำวิจัยทางคลินิกแบบสหสถาบันระดับประเทศ