ประชุมวิชาการมะเร็ง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 10 และการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู ทักษะ ความชำนาญเฉพาะทาง Port / PICC line

📢 ประชุมวิชาการมะเร็ง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 10 และการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู ทักษะ ความชำนาญเฉพาะทาง Port / PICC line
🗓 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น
🖥 แบบการบรรยายวิชาการผ่านระบบวีดิโอ (Virtual Meeting) และระบบ Onsite
🔗ลงทะเบียน คลิก https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfsXmKpmINi…/viewform ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ‼️