ประชุมวิชาการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
“แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”
ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น