ประชุมเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาล ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลชุมแพ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น และประธาน CNO-P ประธานผู้แทนสภาการพยาบาล ประจำจังหวัดขอนแก่น คุณพรทิพย์ ศรีรุ่งเรือง และ คุณสกลรัตน์ พาลาฮาด ผู้แทนสภาการพยาบาล ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดประชุมเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด ในรูปแบบโซน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Service plan ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KPI คุณภาพพยาบาล รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ เสริมพลังให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต สำหรับพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นี้ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจและอบอุ่น แบบพี่น้องพยาบาล ตลอดจนพิธีส่งมอบหน้าที่ของประธาน CNOP ระหว่าง คุณไพรวัลย์ พรมที กับ คุณพิณรัฐ จอมเพชร และประธานพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง คุณพรทิพย์ ศรีรุ่งเรือง กับ คุณสราวัลภ์ วรธรากูล
ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ พญ.จารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ และหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมแพ และ พี่ๆ น้องๆ พยาบาล ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ และดูแลอย่างอบอุ่น