ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ”

ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ”

ในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

 

รับจำนวนจำกัด เพียง 150 ท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิก >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegXXD_vqeLjxc6yjgeyUXSQuZyAE3jWK2wUyhuS7ZU6VA5PQ/viewform