ประชุมเตรียมความพร้อม และพิจารณาจัดลำดับกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 5 เมษายน 2564  แพทย์หญิงนาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และพิจารณาจัดลำดับกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  โดยมีนายศรัทธา  คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารหลังเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น