ประชุม เรื่อง “การจัดทำป้ายบริเวณอาคารสิรินธร และการจัดระบบไหลเวียนรถเข้า-ออก โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานการประชุม เรื่อง “การจัดทำป้ายบริเวณอาคารสิรินธร และการจัดระบบไหลเวียนรถเข้า-ออก โรงพยาบาลขอนแก่น บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก และอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน” โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด พร้อมลงพื้นที่ดูสถานที่จริง เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น