ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น เข้าตรวจตราการดำเนินกิจการของมูลนิธิที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเงิน นายดุลยาภพ แสงลุน ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะ เข้าตรวจตราการดำเนินกิจการของมูลนิธิที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีนายนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น คณะกรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจ พร้อมลงดูสถานที่ตั้งจริงของแต่ละมูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น และมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน