ป๊ายปายโอรีโอ้และแฟนคลับ (ทีมซัพพอร์ตป๊ายปายโอรีโอ้) บริจาคเงิน จำนวน 57,000 บาท มอบให้ “กองทุนเพื่อดูแลผู้ป่วยเด็กยากไร้” โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น ป๊ายปายโอรีโอ้และแฟนคลับ (ทีมซัพพอร์ตป๊ายปายโอรีโอ้) บริจาคเงิน จำนวน 57,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบ “กองทุนเพื่อดูแลผู้ป่วยเด็กยากไร้” เนื่องในวันคล้ายวันเกิดป๊ายปายโอรีโอ้ โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ      โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ