ผอ. ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล เข้ารายงานตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

วันนี้  29 ตุลาคม 2561  ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เข้ารายงานตัวกับ ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ  นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ในโอกาสที่ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 14