ผอ. นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินสายบอกบุญงานผ้าป่าสามัคคีฯ ปี 62

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น เดินสายบอกบุญ นำโดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ในกิจกรรมเดินสายบอกบุญ เพื่อระดมทุนหารายได้สมทบผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยแบ่งขบวนเป็น 2 สายบุญ ดังนี้
สายบุญที่ 1 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง, ตลาดประตูน้ำ และกังสดาล
สายบุญที่ 2 ถนนรื่นรมย์, ตลาดตองแปด และตลาดรถไฟ
กิจกรรมเดินสายบอกบุญในวันนี้ ยอดที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสมทบทุนทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 206,895.50 บาท