ผอ. นำทีมเดินสายบอกบุญ เพื่อระดมทุนหารายได้สมทบผ้าป่าสามัคคีฯ

วันนี้ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น เดินสายบอกบุญ นำโดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ในกิจกรรมเดินสายบอกบุญ เพื่อระดมทุนหารายได้สมทบผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยแบ่งขบวนเป็น 2 สายบุญ ดังนี้

      สายบุญที่ 1 ถนนกลางเมือง จากธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงแฟรี่พลาซ่า
สายบุญที่ 2 ถนนหน้าเมือง จากธนาคารออมสิน ถึงแฟรี่พลาซ่า, ถนนศรีจันทร์ จากสี่แยกถนนศรีจันทร์ ตัดกับถนนหน้าเมือง ถึงเทศบาลนครขอนแก่น และซอยรื่นรมย์ 1

กิจกรรมเดินสายบอกบุญในวันนี้ ยอดที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสมทบทุนทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 71,652 บาท โรงพยาบาลขอนแก่นขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ปราศจากสรรพทุกข์ โศก โรค ภัย ตลอดกาลนานเทอญ