ผอ. รพ.ขอนแก่น นำทีมฯ เดินสายบอกบุญ “งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561”

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เดินสายบอกบุญ “งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561” มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อหารายได้มาปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น แก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น โดยแบ่งทีมออกเป็น 2 สาย ได้แก่ สายที่ 1 ถนนกลางเมือง และ สายที่ 2 ถนนหน้าเมือง

โดยยอดที่รับบริจาค จากการเดินบอกบุญในวันนี้เป็นจำนวนเงิน 196,377 บาท ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล ขอให้บุญกุศลนี้ดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ