ผอ. รพ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “ช้อป ชิม ชา”

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม “ช้อป ชิม ชา” ซึ่งจัดโดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรำและการบรรเลงดนตรีไทย จาก “วงแก่นคูน” สมาชิกศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น การแสดงนาฎศิลป์สร้างสรรค์จากนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และชมนิทรรศการวิถีไหม จากวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดขอนแก่น นอกจากนั้นยังมีการสาธิตการชงชาใบหม่อนและบรรยายคุณสมบัติของการดื่มชา พร้อมเสริฟใบชาหม่อน และผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากหม่อนไหม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก