ผอ.รพ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 6/2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ ชั้น 5 สำนักเขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 6/2565   พร้อมได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 7 ท่านใหม่ ได้แก่ นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  และนายถวิล เลิกชัยภูมิผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7