ผอ. รพ.ขอนแก่น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” ของจังหวัดขอนแก่น 

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เนื่องในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” ของจังหวัดขอนแก่น