ผอ.ร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและกำกับติดตามเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขต 7 ขอนแก่น

วันที่ 2 เมษายน 2564  พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น   ร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและกำกับติดตามเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง  เขต 7 ขอนแก่น  สำหรับเครือข่าย จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์   จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น