ผอ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วันนี้ 28 ธันวาคม 2561   ดร. นายแพทย์อิทธิพล  สูงแข็ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  บริเวณถนนมิตรภาพ สี่แยกประตูเมือง จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้  โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี