ผอ.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564