ผอ. สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น เนื่องในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คนที่ 16

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น  เนื่องในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น จากนั้นเดินทางไปรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ก่อนเดินทางไปทำพิธีเข้าบ้านพักผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาล  ได้แก่ พระพุทธรูป ณ ห้องพิธีสงฆ์เชษฐโชติศักดิ์  อนุสาวรีย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  สมเด็จหลวงพ่อองค์ดำ และพระพุทธธรรมนฤมิต ณ วิหารขาว สวนธรรมธาริน  และศาลพระพรหม  หลังจากนั้นเป็นพิธีเข้าห้องผู้อำนวยการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมในพิธีและให้การต้อนรับ