ผอ. เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดฯ

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น