ผอ. ให้สัมภาษณ์ในรายการมองอิสานผ่าน NBT เรื่อง ศูนย์ความร่วมมือบริจาคโลหิต ปฐมพยาบาล และให้คำปรึกษา

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์วิชยุทธ์ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำวิทยาเขตขอนแก่น
และคุณธัญลักษณ์ วัฒนศิริธรรม พยาบาลวิชาชีพชานาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7
ร่วมพูดคุยในรายการมองอิสานผ่าน NBT ประเด็น “ศูนย์ความร่วมมือบริจาคโลหิต ปฐมพยาบาล และให้คำปรึกษาสุข (ศูนย์วัยรุ่น รัก ดี)” ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”
โดยรายการดังกล่าวออกอากาศสดทางช่อง NBT ในวันนี้ 7 ก.พ. 2562 เมื่อเวลา 10.00 น.