ผอ.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนช่อง NBT ประเด็นข่าว “การป้องกันตนเองจากฝุ่นพิษ PM 2.5” 

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนช่อง NBT ประเด็นข่าว “การป้องกันตนเองจากฝุ่นพิษ PM 2.5”   โดยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งและให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 เมื่อต้องอยู่ในพื้นที่กลางแจ้ง