“ผู้บริหารห่วงใยใส่ใจบุคลากรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565”

รพ.ขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ “ผู้บริหารห่วงใยใส่ใจบุคลากรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยได้จัดชุดสวัสดิการมอบให้กับหน่วยงานที่ขึ้นปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ กาแฟ)

โดยในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น มอบชุดสวัสดิการ “โครงการผู้บริหารห่วงใยบุคลากรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565” ให้กับแพทย์ พยาบาล ห้องตรวจอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ตัวแทนบุคลากร รพ.ขอนแก่น