ผู้บริหาร รพ.ขอนแก่น 2 ร่วมพิธีวันรำลึกชาตกาล พระครูสิริสารธรรม (สมจิตร ปฏิมิตโต)

          วันที่ 5 มิถุนายน 2564 พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส และรองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วย นางทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 2 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีวันรำลึกชาตกาล พระครูสิริสารธรรม (สมจิตร ปฏิมิตโต) อดีตเจ้าคณะตำบลโคกสี และอดีตเจ้าอาวาสวัดศิริธรรมิกาวาส (วัดบ้านโคกสี) องค์ดำริสร้างโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส เพื่อรองรับการให้บริการด้าน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ของชาวตำบลโคกสี ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง และกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 60 เตียง เพื่อรองรับการเป็น Intermediate Care และผู้ป่วยทั่วไป คาดว่าจะเปิดดำเนินการในโอกาสต่อไป
          ในจัดงานครั้งนี้ มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ตามมาตรการ social distancing อย่างเข้มงวด