ผู้ป่วยชื่นชมการให้บริการของทีมแพทย์-พยาบาล จากหน่วยไตเทียม, ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ และห้องพิเศษสิรินธร

ผู้ป่วยชื่นชมการให้บริการของทีมแพทย์-พยาบาล จากหน่วยไตเทียม, ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ และห้องพิเศษสิรินธร