“ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง สุขภาพดี อิสระเสรี ชีวีมีสุข แห่งชาติ พ.ศ.2564”

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสวัสดิ์ ประทุมมา  ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) โรงพยาบาลขอนแก่น  เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ Poppular Vote (ขวัญใจประชาชน) “ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง สุขภาพดี อิสระเสรี ชีวีมีสุข แห่งชาติ พ.ศ.2564” จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

นอกจากนั้น นายสวัสดิ์ ประทุมมา  ยังได้มอบเงินบริจาค  จำนวน 5,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น อีกด้วย

คลิกชมผลงาน >> https://youtube.com/watch?v=dEgsaTmjdsw&feature=share