ผู้มารับบริการ แสดงความชื่นชมการทำงานของ นพ.สุรชาติ สมศรี และพยาบาล – เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1