ผู้มีจิตศรัทธา (เพื่อนๆ ผู้ใจดี) บริจาคเครื่องวัดระดับออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 40,000 บาท

วันที่ 7 มิถุนายน 2562  นพ.เสกสรร สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ เครื่องวัดระดับออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) จากผู้มีจิตศรัทธา (เพื่อนๆ ผู้ใจดี) เพื่อมอบให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 3 โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอขอบคุณท่านที่เมตตาแก่โรงพยาบาลขอนแก่น