ผู้มีจิตศัทธา บริจาค  Bluetooth สำหรับการสื่อสารระหว่างทีมให้การพยาบาลผู้ป่วย และวิทยุสื่อสาร เพื่อรองรับการสื่อสารภายในห้องแรงดันลบ

 

วันที่ 10 เมษายน 2563   นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ  Bluetooth สำหรับการสื่อสารระหว่างทีมให้การพยาบาลผู้ป่วยในห้อง negative pressure และ nurse station จำนวน 5 ชิ้น มูลค่าชิ้นละ 1,250 บาท   (ขณะทำหัตถการสามารสื่อสารกับทีมได้ตลอดเวลา)  และรับมอบวิทยุสื่อสาร เพื่อรองรับการสื่อสารภายในห้องแรงดันลบ (กรณีการสื่อสารระบบอื่นล้มเหลว) จำนวน 5 เครื่อง บริจาคโดยผู้มีจิตศัทธา

 

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ