ผู้รับบริการที่เดินทางมาจาก อ.เมืองมหาสารคาม / ต.ท่าขอนยาง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ