ผู้รับบริการชื่นชมการให้บริการของนพ.สุทธิเทพ ดวงศร และเจ้าหน้าที่ศูนย์หัวใจ พร้อมด้วย น.ส.อภิญญา แก้วเกาะ