ผู้รับบริการชื่นชม นพ.ศุภมงคล มัชมี และคุณรัชนีกร มนูศิลป์ พร้อมทั้งพยาบาล/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยสงฆ์ 2