ผู้อำนวยการฯ นำทีมแจ้งข่าวบอกบุญงานทอดผ้าป่าฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร เข้าพบคุณเยี่ยมสุริยา-คุณดรุณี พาลุสุข อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา, คุณสุภสรา ศิริบุญรัตน์, คุณทัชชล ลีศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอแอล ลิสซิ่ง จำกัด, คุณศิริ แก่นศักดิ์ศิริ บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด, บริษัท ขอนแก่นปลาตู้เพ็ทมาร์ท จำกัด (ขอนแก่นปลาตู้), คุณยุภา โสภณรัตน์ ร้านโซ่ทองค้าข้าว, คุณเอื้อจิตร อุเทนพัฒนันท์, ร้านลอมข้าว และร้านต้นเภสัช เพื่อแจ้งข่าวบอกบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562