ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อัตราค่าจ้างวันละ 390 บาท จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพฯ   ในระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562