พญ.กาญจนา ลีลาลาวัณย์ บริจาคแอลกอฮอลล์ จำนวน 600 ลิตร

วันที่ 9 เมษายน 2563 พญ.กาญจนา ลีลาลาวัณย์ บริจาคแอลกอฮอลล์ จำนวน 600 ลิตร มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยจากโควิด-19 โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ