พญ.กาญจนา ลีลาลาวัณย์ บริจาคแอลกอฮอลล์ จำนวน 600 ลิตร

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

วันที่ 9 เมษายน 2563 พญ.กาญจนา ลีลาลาวัณย์ บริจาคแอลกอฮอลล์ จำนวน 600 ลิตร มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยจากโควิด-19 โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ