พญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ บริจาค มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE) และชุด ISOLATION GOWN

วันที่ 9 เมษายน 2563 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE) จำนวน 5 ชุด และมอบชุด ISOLATION GOWN จำนวน 15 ชุด จาก พญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.สุทธิเทพ ดวงศร หัวหน้าศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้แทนมอบ

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ