พญ.ฐิติพร  สิริวชิรชัย  บริจาคที่นอนลม จำนวน 5 ลูก รวมมูลค่า 37,500  บาท

วันที่ 25 เมษายน 2565  พญ.ฐิติพร  สิริวชิรชัย  บริจาคที่นอนลม จำนวน 5 ลูก รวมมูลค่า 37,500  บาท  มอบให้หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  โรงพยาบาลขอนแก่น