พญ.ดวงใจ ลี้ประกอบบุญ บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในงานฌาปนกิจคุณพ่อจิงกวง แซ่โค้ว

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 พญ.ดวงใจ ลี้ประกอบบุญ บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในงานฌาปนกิจคุณพ่อจิงกวง แซ่โค้ว ณ วัดป่าวิเวกธรรม โดยมี ดร.กรัณย์พิชญ์ โคตรประทุม เวรตรวจการพยาบาล และคุณสิริพร สามารถเจริญ เวรตรวจการบริหาร รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อจิงกวง แซ่โค้ว สู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ