พญ.ธมล ลิ้มธนาคม  คุณแม่เซี่ยมเจ็ง แซ่โค้ว   และครอบครัว   บริจาคเงิน  จำนวน 170,000  บาท

 

วันที่ 16 ธันวาคม  2565  พญ.ธมล ลิ้มธนาคม  คุณแม่เซี่ยมเจ็ง แซ่โค้ว   และครอบครัว   บริจาคเงิน  จำนวน 170,000  บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี แพทย์หญิงรักฝัน  สวัสดิ์พาณิชย์  ประธานองค์กรแพทย์  เป็นผู้รับมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ