พญ.ธมล ลิ้มธนาคม พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 294,000 บาท

วันที่ 26 เมษายน 2564 พญ.ธมล ลิ้มธนาคม พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 294,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อชุด PAPR ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหารายได้ และประธานองค์กรแพทย์ เป็นผู้รับมอบ