พญ.นพัสร ทรัพย์พิพัฒน์ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

 

วันที่ 1 เมษายน 2563 พญ.นพัสร ทรัพย์พิพัฒน์ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ในการสู้ภัยโควิด-19 โดยมีคุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ